TANJA EMKE

ZFA
Chirurgische Assistenz-Leitung, Leitung Material-Beschaffung, Controlling, Hygiene, Röntgen

ANNA-FRANZISKA BRUNNER

ZFA
Chirurgische Assistenz, Hygiene, Röntgen, allgemeine zahnärztliche Assistentin

MARYAM AZIMI

Auszubildende zur ZFA

ZARA HUSEYNZADE

Auszubildende zur ZFA